Terveysperusteinen ajokyvyn arviointi

Terveysperusteisessa ajokyvyn arvioinnissa nimensä  mukaisesti arvioidaan sairauden tai ikääntymisen vaikutusta  kuljettajan ajokykyyn.

Koulutettu liikenneopettaja tekee arvion kuljettajan ajamisesta autokoulun autolla hänen tyypillisen ajoympäristönsä mukaisissa, monialaisissa liikennetilanteissa.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuden ohella erityisesti kuljettajan harkintakykyyn, havainnointiin ja tarkkaavaisuuteen. Arvioinnin perusteella voidaan varmistua turvallisen ajamisen edellytyksistä.

Arviointi on luottamuksellinen ja arvioinnin tarkoituksena on tukea lääkäriä ajo-oikeutta koskevissa päätöksissä.

 

Ajokyvyn arviointi 140€

Hintaan sisältyy:

- 1 ajokerta

- palautekeskustelu

- lausunto ajokyvyn arvioinnista